Hyresvillkor, info & faktura

Vi har nedan skrivit det viktigaste, vill ni ha fullständiga villkor kontakta oss.

Hyresvillkor

Kund skall ordna vakthållning under hela hyresperioden vid arrangemang där teknik ej hålls inlåst i larmad lokal. 

Stöld, onormalt slitage & skadegörelse etc debiteras enligt nyanskaffningsvärde samt kostnader för nytt inhyrt material tills dess att produkter är ersatta. 

MBL AB kan ej hållas ansvariga vid stöld, skadegörelse, onormalt slitage, naturfenomen eller annan typ av skada utom vår kontroll. 

Avbokning

Avbokningar efter lagd order debiteras enligt-

90 dagar innan produktionsstart 50%.

30 dagar innan produktionsstart 70%.

14 dagar innan produktionsstart 90%.

7 dagar innan produktionsstart 100%.


Beställt/levererat material till projekt debiteras oavsett avbokningstid till 100%. 


Mer info

Faktura 10ddr efter godkänd kreditprövning annars förskott.
Välkomna att kontakta oss för fullständiga villkor & försäkringsuppgifter. Vi innehar försäkring för all vår teknik, inhyrda produkter & personal. 

Hyrestariff

% Dagar hyra

1 1 dag

2 3 dagar

3 7 dagar

4 14 dagar

5 21 dagar

6 28 dagar